• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Tilbagesyn paa København

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Om Krønikens Dyrkning

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Det Danske Samfund

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Den ny Udgave af Snorros Edda

Nyaars-Morgen. Et Rim

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie