• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Tekstklassifikation lyrik Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lyrik

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Blaa-Lysene

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Sang ved Ellevte Februars Minde i Danske Samfund

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Brage og Idun

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Tilbagesyn paa København

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord

Den udödelige Danne-Konge

Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 11te Februar 1841