• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Den Danske Rim-Krönike

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Den udödelige Danne-Konge

Danskeren 1

Nordiske Smaadigte

Roskilde-Riim

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng