• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Island Fjern begrænsning Sted: Island Emneord mytologi Fjern begrænsning Emneord: mytologi

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Nyaars-Morgen. Et Rim

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Indbydelse til Gamle Nordens Venner

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Optrin af Norners og Asers Kamp

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Lidet om Sangene i Edda

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Völunds Værksted

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen