• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Europa Fjern begrænsning Sted: Europa

Søgeresultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om en Oversættelse af den poetiske Edda

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Til H. G. Bechman

Anholtstoget

De hellige tre Konger

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Roskilde-Riim

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Kvædlinger eller Smaakvad

Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Om Krønikens Dyrkning

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Om dansk Poesie, Sprog og Historie