• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Danmark Fjern begrænsning Sted: Danmark Emneord litteratur Fjern begrænsning Emneord: litteratur

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Broder Niels fra Soor

Efterklang

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Bibliotheca Anglo-Saxonica. Prospectus, and Proposals of a Subscription, for the Publication of the Most Valuable Anglo-Saxon Manuscripts, Illustrative of the Early Poetry and Literature of Our Language. Most of Which Have Never Yet Been Printed

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Hittegods

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Til Publikum

ADAM OEHLENSCHLÆGER. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849

Om Scriptores Rerum Danicarum medii ævi

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng