• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Danmark Fjern begrænsning Sted: Danmark Tekstklassifikation artikler Fjern begrænsning Tekstklassifikation: artikler

Søgeresultater

Skriftemaal og Altergang

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

De syv Sakramenter

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Det christelige, aandelige og evige Liv

Om Afguderie

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om den Lancasterske Methode

Erklæring

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Hittegods

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om Religions-Frihed

Kundgiørelse om Grundtvigs Danske Høiskole