• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Dane-mark Fjern begrænsning Sted: Dane-mark

Søgeresultater

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Villemoes

Til No. 1. samt No. 2

Maskeradeballet i Dannemark 1808. Et Syn

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Et Par Ord om vore Oldtids Minder

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Kiækheds Erindring, Willemoes

Saga. Nytaarsgave for 1812

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Svar paa Anmeldelsen af Saga

Om Afguderie

Krønikens Gienmæle

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift