• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Dane-mark Fjern begrænsning Sted: Dane-mark Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Fornioter

Om Krønikens Dyrkning

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Den ny Udgave af Snorros Edda

Nyaars-Morgen. Et Rim

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Niels Ebbesen

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)