• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Dane-mark Fjern begrænsning Sted: Dane-mark Tekstklassifikation digte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: digte

Søgeresultater

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Nyaars-Morgen. Et Rim

Til No. 1. samt No. 2

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Villemoes

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Ved Abraham Kalls Jubilæum

Lykønskning til Kroningen

Nordiske Smaadigte

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Sange til 28de Mai i Danske Samfund

Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup den 22de Mai 1840