• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Dane-mark Fjern begrænsning Sted: Dane-mark Anden person Frederik 6. Fjern begrænsning Anden person: Frederik 6.

Søgeresultater

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Om Afguderie

Sange til Maifesten i Danske Samfund

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Danskeren 1

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Hittegods

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse