• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Bibelsted Joh 1,14 Fjern begrænsning Bibelsted: Joh 1,14 Sted Norden Fjern begrænsning Sted: Norden

Søgeresultater

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Om Krønikens Dyrkning

Nornerne

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Nyaars-Morgen. Et Rim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Sang-Værk til den Danske Kirke