• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Bibelsted 1 Mos 3,19 Fjern begrænsning Bibelsted: 1 Mos 3,19

Søgeresultater

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Saga. Nytaarsgave for 1812

Til Professor Sverdrup (Ved liden Regines Kiste i Dimmelugen)

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Til danske Hjerter

Min Moder

Min Moder

Jule-Træet

Sang ved Grosserer Jens Harboes Grav den 14de September 1824

Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 25de Februari 1825

Kors-Banneret

Zions Sang

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom