• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph

Søgeresultater

Op! op! I folk paa jordens kreds

Op! op! at møde

Op! op! min aand, fra hele verdens rige

Op! op, mit arme hierte

Op! thi dagen nu frembryder,

Op! vaag og beed

Op, hierte, op med fryde-skriig

Oseyerrige Frelsermand,

Overmaade fuld af Naade

Paa JEsu død og blodig saar

Paa denne dag vi see GUds Søn

Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen,

Prædiken (fra Svane-Sang)

Raaber, ach! raabe enhver, som kand raabe!

Retfærdighed

Roe er sielens beste skat

Saa gaaer nu sielens høytid an

Saa kom o JEsu, stærke heldt,

Saa kom, forønskte dødens stund

Saa skal da mammon vige,

Saa sød er JEsu Hyrde-Favn,

See dagen bryder frem med magt

See dig Zion! vidt omkring,

See! hvor hæftig Døden ryster

See! hvor klarer det nu op paa Jorden.

See! livets væld er fuld,

Seer dog de blodige Strømme, som rinder

Skal kierlighed sin prøve staae

Skal vi ustridig hist

Skulde jeg tilbage vige,

Slaaer sammen alle hænder,

Soel-Skivens Streg

Som Kiøbte og Døbte vi bære

Staa fast, min siel! staa fast

Stille er min siel til GUd

Store GUd, som dig til ære

Store prophete med himmelske lære,

Sulamith lilde!

Svane-Sang

Syndre! hvad er klokken slagen?

Synes det i kors og pine

Syng hierte! syng en aften-sang

Søde JEsu! hvilken fliid

Sørger du endnu min siel?

Taalmodighed behøves

Taksigelse til Frederik V

To Fortaler til skrifter af Hans Henrich Christophersen Neuchs

To nytårsdigte til Johan Ludvig v. Holstein

Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden.

Troens Rare Klenodie, 1. Del. Troens Fryde-Fest

Troens Rare Klenodie, 2. Del. Troens Grund

Troens Rare Klenodie, 3. Del. Troens Midler

Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Troens Rare Klenodie, 6. Del. Troens Herlighed

Troens Rare Klenodie, 7. Del. Troens Ende

Troens rare Klenodie. Det allersidste Tillæg

Troens rare Klenodie. Et lidet Tillæg

U-op-øselige kilde,

Ved Anna Christina Brorsons begravelse

Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten

Vee dig, Edoms trygge Egn,

Vel den! der veed, i JEsu navn

Vil du have roe min siel?

Vil du til HErrens alter gaae

Vilt du have paaske-glæde?

Vor GUd er tro i liv og død

Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Vor Klippe vi slippe umuelig,

Vor siel er dertil født og baaren,

Vor troe er den forvisning paa,

Vor troe kand giennem alle baand

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vægter! vil det mørke rige

Vær i korset troe og stille

Vær lystig i HErren, hans due og dukke

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Vær velsignet, naade-throne,

Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,