• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Dend Seylende Venus 1695

Nytaarsønske til Chr. V 1696

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Over Holmer-Skandse 1700

Nytaarsønske til Fr. IV 1703

Lykønskning [1673?]

Samsøes Beskrivelse 1675

Binde Brev [1675?]

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Samtale med Rygtet

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Samlede skrifter 3

Rind nu op i JEsu Navn

Dagen er snart runden hen [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Blusser op og værer glade [1]

Salig er en Mand at skatte [1]

Op, op i søde JEsu Navn [1]

Det mulner mod den mørke Nat [1]

O HErre hør min Jammers Bøn

Nu rinder Solen op

Til hvile Soolen gaar

Udaf dend dybe Nød

Vaag op og slae paa dine Strenge

O HErre, hold din´ Øren aaben

Op! op med Himmelstemme

Kom, Siæl, og lad os græde