• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

AA-FRUEN

AABENT BREV TIL MINE BØRN

AABENT VENNEBREV til en Engelsk Præst

AANDELIG VUGGEVISE

AF BREVVEKSLING MELLEM NØRREJYLLAND OG CHRISTIANSHAVN. (1824)

AF DANMARKS KRØNIKE

AF DANSK KIRKETIDENDE

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

AF KRØNIKE-RIIM

AF NORGES KONGE-KRØNIKE

AF SØNDAGS-BOGEN

ALBERT THORVALDSEN

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Aanden opgav Enkesønnen

Abraham sad i Mamre-Lund

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

Af Høiheden oprundet er

Af Lyst til Vidskab uden Mage

Af VERDENS-KRØNIKEN 1817

Aften rød giør Morgen sød

Al Verden under Død og Dom

Al Verdens Synd er sonet ud

Al den ganske Christenhed

Alle Christne Fødsels-Dag

Alle Christne sig fryde nu

Alle Ting er underlige

Almindelig er Chris ti Kirke

Alt hvad Fornuften overgaaer

Alt paa den vilde Hede

Anden Gang opstod i Aanden

Ansgar han laae paa Sotteseng

Apostlerne sad i Jerusalem

BRAGE-SNAK

BUDSTIKKE I HØINORDEN

Bethlehem Ephrata

Bethlehem i Juda-Egne

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Bladet fra Munden

Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Blomstre som en Rosen-Gaard

Bort, Verden, af mit Sind og Øie

Bort, Verden, med din Glæde

Brudgom taler til Bruden sin

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Børne-Lærdoms Parter fem

CHRISTOFFER COLUMBUS

Christ stod op af Døde

Christendom i Verdens Mund

Christi Kirke! lydt du kvæde

Christi Kirkes Alderdom

Christne, med Skiel

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christus fuldstrag

Christus kom tilbage

Christus, vor Gienløser blid

Christus, vor Gienløser blid

DANMARKS JUBEL-FEST

DANSK RAVNE-GALDER

DE HELLIGE TRE KONGER

DEN 3DIE JUNI 1855

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

DEN CHRISTELIGE KAMP

DEN CHRISTNE KIRKE

DEN CHRISTNE KIRKE OG DEN TYDSKE THEOLOGI

DEN DANSKE SAG

DEN DANSKE STATS-KIRKE

DEN LATINSKE STIL. (Et Skole-Program.)

DET DANSKE SAMFUND

DIMISPRÆDIKEN. (1810.)

Da Huss blev brændt paa Baalet

Da Moses ned ad Bjerget steg

Da Soel gik ned i Banke

Da mørkest det saae i Verden ud

Dag med Ære, Dag med Ynde

Dag uden Mage

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Daniel i Løver-Kulen

Dannavirke

Danne-Virke I

Danne-Virke II

Danne-Virke III

Danne-Virke IV

Davids faldefærdig' Hytte

Deilig er den Himmel blaa

Den Christelige Børnelærdom

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Den Luft, hvori vi gaae

Den bittre Død Dig trængde

Den første Dag paa Jord

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Den signede Dag, som vi nu seer

Den yndigste Rose er fundet

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Der gik en Hyrde og vogted Faar