• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Tekstklassifikation lejlighedsdigte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lejlighedsdigte

Søgeresultater

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Blaa-Lysene

Kiærminde-Bladet

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Præsten Johan Hahn

Til Sphinx

Vinter-Soelhverv

Gylden-Aaret

Sang i Anledning af Majestæternes Sølvbryllup den 22de Mai 1840

Fra Arildstid har Dannemænd

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Høstgildet

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Muntre Yngling udi Livets Vaar