• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Sørger du endnu min siel?

Stille er min siel til GUd

Min nok beklemte aand!

Roe er sielens beste skat

Den ypperligste vey

Skal kierlighed sin prøve staae

Hvor seer det ud i verdens ørk

I HErrens udvalde, som hellighed øve

Far her ud, urene aand!

Flye min aand, og bryd med styrke

Du hiertens fryd for rene sinde

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Den troe, som JEsum favner

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vor GUd er tro i liv og død

Min christen, er dit kors saa svart

Den vey gaaer vist til himmerige

Kun frisk derind!

Nu derfor maa du dog ey plat

En christen har et kæmpe-mood

Det koster megen kamp og striid

Det koster ey for megen striid

Nærmer kun eder, spot, jammer og nød

Vor troe kand giennem alle baand

Op I christne! ruster eder!

Frisk op beklemte sind

Far dog fort! far dog fort!

Er jeg da her allene vild og fremmet?

Armod volder mig at skrige

JEsu! hvor er livets kilde?

Op! vaag og beed

Hvad fattes mig? hvi er jeg dog

O vaager op af verdens drømme

JEsu al min fryd og ære

Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

Halleluja! jeg har min JEsum funden

Nu da til lykke

Staa fast, min siel! staa fast

Det koster meer, end man for først betænker

I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde

O slagtet lam! som dødens stærke strikker

Troens Rare Klenodie, 6. Del. Troens Herlighed

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Jeg er GUds Jedidijah

O de siele, de allene

Vær lystig i HErren, hans due og dukke

O hvor yndigt og hvor fyndigt

O! hvilken ære