• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt

Tag det sorte Kors fra Graven

Du, som i Paaske-Dagningen

I Graven laae den Herre Christ

Anden Gang opstod i Aanden

Vuggens Engel kom til Jord

Korsets hvide Seiers-Fane

Seierrig opstanden

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Til Himmels foer, som Gud og Mand

Min Sjæl og Aand! opsving du dig

Drag, Jesus, mig

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer

Det er fuldbragt, til Himmels foer

Jesus Christ! vi offre Dig

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Gud-Fader udsendte sit Naadens-Ord

Libanons de høie Cedre

Fat Mod, du Jord, vær frisk og glad

Hvilende paa mig er Guds Aand

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

Sidder rolig i Jerusalem

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Herre! vi elske dit Straale-Palads

Fordum sønneløs og gold

Til vor Forsamlings Paulun

Engle i Skare

Christus kom tilbage

Dag med Ære, Dag med Ynde

Kom, skab os om, Gud-Helligaand

Tider skifte, atter kom

Kom, o Hellig-Aand, kom brat

Paa Jerusalem det ny

Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke

Fordum Alt var tomt og øde

Herlige Ting er talt om dig

Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae

Gylden-Aaret! hør, det runger

Helgen her og Helgen hisset

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Herren strækker ud sin Arm

O lad din Aand nu med os være

Gud-Faders Søn gik hjem til Sit

Forventningsfulde Sjæle

Synger, Himmel, Jord og Hav

Nu nærmer sig vor Pindse-Fest

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Klar op, du Sky paa Øien-Bryn