• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Martin Hammerich

H. L. Martensen

Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.

Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.

Tyendeliv.

Tro og Gjerning.

Under fremmed Navn.

Pløjetid.

Fra Aarets Tider 1 - 5.

Koldt Foraar.

Somrens Farvel.

Ved Juletid. [Den hvide Snee har lagt sig]

Efter Snestorm.

Skovens Saga.

Til Kong Christian IX.

For Danmark.

Til Kongen.

Samlede Digte. Anden deel.

For Universitetet.

Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.

Forlæggernes Skaal. Ved Nordisk Boghandler-Møde.

Billedtexter 1 - 3 (II)

Ubudne Gjæster.

Tiggeri.

Dørvogteren.

Rejsebrev

Samlede Digte. Tredje Deel.

Samlede Digte. Tredje Deel.

Papirer.

Bjergluft.

Dobbelt Strøm.

Et Enebo.

Post-Pigen.

Overvintring.

Gubben i Skoven.

Ved Det kgl. Blinde-Instituts Jubelfest.

Psalmer til Luther-Festen.

Den hellige Skrift.

Johannes i Fængslet.

Kejserens Ven.

Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde.

Fædrelandssang.

Paa Kong Christian IX'S 70 Aars Fødselsdag.

Danmark.(Ud for Verdens Herregaarde)

Til Sønderjyderne.

Til de Unge!

Skyttesang. [Klippers Vælde, Mur al Fjelde]

Prolog til en Forsvarsfest.

Foraar.