• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Ploug, Carl Fjern begrænsning Forfatter: Ploug, Carl Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Samlede Digte

Samlede Digte

Samlede Digte

Samlede Digte

Samlede Digte

Norden [1]

Fædrenes Minde

Til Lundenserne. (1839)

Hilsen til Upsala.(1843)

Ved Studentermødet i Kjøbenhavn. (1845)

Til Nordens Konger

Vers paa Bellmanske Melodier

I Foraaret

Ved Sundet

Fædrelandet

Jylland

Slesvig [1]

Modersmaalet

Den danske Sang

Den politiske Sang

Vaarsang

Studenterviser [1]

Regensviser

Nytaarsnat paa Regensen. (1838)

Akademisk Læseforening

Unionen

Soldets Filosofi

Til Skoven

Kompagniets Skibbrud

Afsked med en Grønlandsfarer

Ved en Botanikers Bryllup

Universitetets Lærere

Til Christoffer Ernst Frederik Weyse

Til Johanne Louise Heiberg

Til Johan Clausen Dahl

Til Joachim Frederik Schouw

Henrik Nikolai Clausen

Til Adam Oehlenschläger

Til Gustav Friedrich Hetsch

Til Johan Christian Drewsen

Til Ditlev Gothardt Monrad

Carl Michael Bellman

Bertel Thorvaldsen

Samlede Digte

Til de Unge

Fostbrødrelaget

Opraab

Til de Gamle

l Sommerferien

Indbydelse