• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph

Søgeresultater

Seer dog de blodige Strømme, som rinder

Kierligheden kunde

Lad os drage, bange Hierte,

Hvorledes gaaer det her?

I arme Qvinder! hvorfor saa vaade Kinder,

Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen,

Her er nyt fra Dødens Porte

I Dag skal alting siunge,

Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde

Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!

Jeg seer dig, søde Lam, at staae

O hvilket Himmel Vand

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Er ikke Ephraim min Lyst

Fred i JEsu Død vi skulde,

Er han borte al min Eje?

Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed:

Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,

Mon JEsus mig ey ynker nu?

Min Søster har det mageligt

Overmaade fuld af Naade

JEsus mig alting er. Ingen Slags Skade

Hvad est du dog skiøn, ja skiøn,

O du min Immanuel,

Saa sød er JEsu Hyrde-Favn,

Guds Søn har giort mig frie

En god Samvittighed

Korset vil jeg aldrig svige,

Himlen, trods de grusomst' Bølger,

Skulde jeg tilbage vige,

Arme Skrog gaaer i Tog

Goliath drog fra Gath,

I Hælen Sverdet følger

Folk i Josvæ Dage kunde drage

Klag dig ikke for Trang paa Drikke,

Her vil ties, her vil bies

Skal vi ustridig hist

Vor Klippe vi slippe umuelig,

Som Kiøbte og Døbte vi bære

O Hellig Aand! mit Hierte

Hvad seer min Sulamith

Ak! hvad er dog Tiden lang

I fremmed Land,

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.

Midt igiennem Nød og Fare

Frisk, Zion, paa vor Vagt!

Soel-Skivens Streg

Daarlig Mand fik bygt paa Sand

Vee dig, Edoms trygge Egn,

See dig Zion! vidt omkring,