• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O kierlighed, som himlen sønderriver,

Hosianna, livets ord,

Den, som Gud har født og baaren,

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Hvad er dog Paaske sød og bliid

Hører, I som græde,

Vilt du have paaske-glæde?

I Christne! reiser eder snart

Du est, opstandne seyers helt,

O søde JEsu, du

Lader os vor HErre prise,

Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden.

Frisk op til fryd, alt christen-blod,

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Slaaer sammen alle hænder,

Paa denne dag vi see GUds Søn

Oseyerrige Frelsermand,

Drag, JEsu, mig

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Drag ind ad dine porte,

GUddoms straale, himmel-lue,

O Hellig Aand! o søde trøst,

O du sielens største glæde,

Lad i din naade paa os regne,

Kom regn af det høye! lad jorden oplives

Kom Hellig Aand, kom hierte-mild,

Kraft udaf det høye

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O syndig flok, hvo er det, som

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Den høye GUd, som til min suk sig bøyer,

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O søde GUd! din naades magt,

Du, dievel! skal den glæde ey

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Helligste JEsu, reenheds kilde,

Troens Rare Klenodie, 2. Del. Troens Grund

O GUd! hvad est du meer end skiøn,

O dyre siel! opmuntre dig,

Store GUd, som dig til ære

O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

Milde GUd! mit hierte tager

Hierte, lad dig ey indbilde,

Op! al den ting, som GUd har giort,

Den luft hvori vi gaae,

Adam gik i frydens lund,

Saa skal da mammon vige,

Ach min rose visner bort

Gud skal alting mage,