• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Hvo hiertet vil omskære,

Nu det gamle aar gik hen,

Lad dit rige allevegne

Nu vel an! et freidigt mood!

Kom, hierte! tag dit regne-bret,

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Dig min søde Skat at møde

Hvo i hiertet ret vil finde

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Ach! at enhver dog tænkte paa,

I, som af synders søle vækkes,

O! GUd skee lof! min JEsus giør

Ohiertets renselse!

Et helligt liv, en salig død

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Alle Christne-siele skynder

Bryd giennem, mit anfegtet sind,

Gak hen i Gethsemane,

Her seer jeg da et Lam at gaae

JEsu, sielens lyse dag