• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

RIMBØN

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

SOMMER-PSALME

EEN VIISE

DOMINUS DOCTOR JOHANNES SVANINGIUS, per anagrarimata IS OVANS DONUM AC NITIDUS REGNI HONOS, OH! NON MINUS DOCTRINÆ DONIS GAVISUS.

Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,

EPIGRAM II

PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.