• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Balle, Nicolai Edinger Fjern begrænsning Anden person: Balle, Nicolai Edinger

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen

Hvorfor kaldes vi Lutheraner? Prædiken paa Alle Helgens Dag

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Nyaars-Morgen. Et Rim

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag

Om Religions-Frihed

Til Biskop Balle, den kristelige Olding, paa hans Fødselsdag den 12te October 1809

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Nordiske Smaadigte