• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Anden person Baggesen, Jens Immanuel Fjern begrænsning Anden person: Baggesen, Jens Immanuel

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Den Danske Rim-Krönike

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Om Baggesen

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Krønikens Gienmæle

Jens Baggesen

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Til Publikum

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Til Hr. Professor Sander

Lidet om Sangene i Edda

Nordiske Smaadigte

Til Sphinx