• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

Kiærminde-Bladet

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom

Den 28de Mai i Danske Samfund

Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord