• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Rom Fjern begrænsning Sted: Rom Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Om Hr. Dr. og Prof. H. N. Clausen

Romer-Vise

Den Copernikanske Astronomi som den fjerde Troes-Artikel

Om Verdens-Bygningen, af A. Aschlund

Om den Clausenske Injurie-Sag

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Efter-Skrift

Om offentlige Forlystelser

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Om Publicum og Publicums Domstol

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd