• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

KONGELIG MAYTS FØDSELS-DAGS TANKE-RIIM

TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH

TIL KONGEN

EPIGRAM I

EN RETSINDIG HERRENS TIENERES OG SANDHEDS ELSKERES, DOG MENNESKENS FANGES FRIMODIGE TALE OG VALET

TVENDE ÆCTE PERSONERS BEDRØFVELIGE ATSCHILLELSE VED MANDENS BORTGANG OC LANGVARIGE REYSE,

JONÆ PROPHETES BØN

TRØST-VALET TILL SIN HOYBEDRØFUED HUSTRU,

TIL HANDS KONES MODER

TIL HELVIG JUEL

DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!

RIMBØN

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

SOMMER-PSALME

EEN VIISE

Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,

EPIGRAM II

PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS