• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author Henrik Hertz Fjern begrænsning Author: Henrik Hertz Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Henrik Hertz.

HERTZ.

Mendel Hertz

Til min Broder, Sylvester Hertz

Henrik Pingel

Henrik og Else

HENRIK PONTOPPIDAN. SILHOUET

En Christelig Morgensang, Siungis met de Noder: Aus meines Hertzen grunde, etc.

Johan Henrik Thomander.

Henrik Nikolai Clausen

Gravskrift over Henrik Bielcke 1683

HVORFOR?

Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700

Den glemte Paraply

Allerstørste præst, som dig

Epigrammer (DK)

Til C. Hostrup paa hans 70 Aars Fødselsdag 20. Maj 1888.

TIL LÆSEREN

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Digte. - 1984

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Store prophete med himmelske lære,

Mindedigt om Johann Herrmann Schrader

O kommer alle frem

Korsfæste! see! jeg vil i troe

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

O du, den jeg længes efter

Min død er mig til gode

ERNST BOJESEN

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Sophus Claussens lyrik :

Vil mig ulychen da

Frisk op beklemte sind

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Den høye GUd, som til min suk sig bøyer,

Hvor skal jeg synder hen,

En Smagssag

Op! op, mit arme hierte

Hvo i hiertet ret vil finde

EPIGRAMMER

Digte. - 1984

Vor GUd er tro i liv og død

Det koster ey for megen striid

Med Korset og Krumstaven

Bryd giennem, mit anfegtet sind,

Hierte, lad dig ey indbilde,

Hvor kand du dog i synden lee,

HENRICH STEFFENS

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O siel! hvor blev de gode ord