• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Winther, Christian Fjern begrænsning Forfatter: Winther, Christian Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Til En Kilde

I Mai 1861

Mit Hjem

Sangfuglen ved Oehlenschlägers Grav

Det Danske

Henrik Pingel

Sange fra »Genrebilleder«

Udvalgt fra En Samling Vers 1872

Juli Maaned

En Smagssag

Fransk OG Dansk

Polka

Smaa Riim

Udvalgt fra Efterladte Manuskrifter

1836

Den 17de Juli 1837

Livet, Døden

Til Een

Hverken Verden eller Du

Saa Havets Brusen, den vældige Vind

Du veed ei, hvor jeg er

Jeg kjørte i dunkle Skove

O, kunde jeg Dit Knæ dog favne

Naar jeg skal døe, jeg mit Farvel

Ud over Havets Mark, den øde

Ved en Fuglekræmmers levende

Kunde jeg Roser male

Lad os reise, lad os vandre

Bøgen skyder alt sit Blad

Ved Veien paa en Steen jeg sad

Jeg gik mig i Skoven saa eensom en Gang

O, var Du her i denne By

Dreng! - Du med de brune Lokker

Tilgiv - tilgiv! jeg kan ei andet!

Hvor Mangen søger ei med Qval

Og var Du bleg, som Nattens Stjerne

Hensjunken i mit Hjertes Drøm

O, lad ei svinde

Jeg gad saa gjerne være

Al den Veemod og Smerte

Jeg seer det grant, Du favre Qvinde!

Har Du sovet sødt i Nat?

Min Sjæl var viklet ind i Smertens Traade

Der var saa ængsteligt i Haven!

Skal jeg klage? skal jeg sukke?

Mit Bryst var som en tropisk Egn

Her midt blandt Dine Huus-Spioner

Du vilde Hjerte! sov i Fred!

Har Du alt længe sovet?

Fuglen sværmer for Himlen