• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Sejrs-Bud.

Paradisets Fugle.

En Længsel.

Jakob i Hebron.

Judith. Et bibelsk Heltedigt i ni Sange.

Bønnen.

Takken.

Peters Befrielse.

Areopagos.

Bosporos.

Ved Tanganika-Søen.

Missions-Psalme.

Paaskemorgen.

Det ubekjendte Land.

Snestorm i Maj.

Til Overvejelse.

Sønderjydens Sang.

Foraars-Gry.

Opfarten til Upsal.

Ved Dannemora.

Til Nordens Ungdom.

Fjeld og Dal.

Frembrud.

Ved Kysthospitalets Indvielse.

Ved Emmaus-Kirkens Indvielse.

Stævns.

Frederik Hammerich

H. N. Clausen

Frederik Paludan-Müller

Ved Aften.

Vinter og Vaar.

Drot og Folk.

Nattergalen.

Billedtexter 1 - 5.

Nisse-Frieri

Hund og Krage.

Tamt og vildt.

Naar jeg bli'r stor.

Pigen med Katten.

Møllen og Kirken.

I Høst.

Korn i Hus.

Ved Allehelgenstid.

Vierwaldstädter-Søen.

Kamar.

Til H. C. Andersen. [Et Leve for Helten af anden April]

Ved Indvielsen af N. Zahles Skoler.

Ved Præsten P. A. Fengers Embeds-Jubilæum.

Til Santal-Missionæren H. P. Børresen.

Mumie-Kornet.

Spørgsmaal.

Den trange Vej.

Gjertrud Rask.

Glem og husk!

Effata!

Træet og Grenene.

Bethanien.

Asenindens Føl.

Røveren paa Korset.

Vasen.

Spirerne.

Præstevalget.

Vinterens Begravelse.

Et Møde i Rom.

For Kjøbenhavns Universitet.

For Studenterne.

Ved Promotionsfesten.

Sverig-Norges Universiteter.

Ved Studenter-Sangforeningens Fest.

Ved Indvielsen af Fredericias nye Skolebygning.

Danmark. Foraaret 1879.

Paragraf 5.

Carl Ploug.

C. Hostrup.

Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse.

Til H. L. Martensen.

Rudolf Frimodt

Gotfred Benjamin Rode

Peter Arnold Heise

Maanebroen.

Hvad hjalp det mig

Christus-Troen.

Bøn og Arbejd!

Kjærlighed.

Matthæus.

Paulus i Cæsarea.

Ydre Mission.

Indre Mission.

Spejling.

Foraar begynder.

Børn.

Af en Opera.

Laugenes Fanetog

Sang. [Jeg fanged engang en ædel Falk]

I Kongens Kjøkken.

Fyens Hegn.

Uglen og Smaafuglene.

Mit Piletræ.

Herodes' Død.

I Bergen.