• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

En Trøst for de Danske Skrivere. Frygt Gud, Ær Kongen og Elsk Fædrenelandet.

En norsk Matroses Tanker over den Vanskelighed, at faae Kongen i Tale, skreven til Trøst for sine Brødre.

Nogle Tanker fra en gammel berømt Hedning til Overbeviisning for vore Tiders hedenske Gierninger.

En Grønlænders Beskrivelse over Kiøbenhavn med Betænkning over de Ti Buds Helligholdelse.

Patriotens billige Klagemaal over utæmmet Horeries farlige Virkning i en Stat.

Et par Ord til vore Tiders Hoerkoner.

Frie og grundede Tanker om Boeleriet. Samt Religionens Brev til Verdens, i sær Kiøbenhavns dydige Indvaanere.

Socratis Aand, tilligemed en Recept, hvorved enhver ukysk Kone, skal nødes til at elske sin egen Mand og ingen anden.

Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!

Jens Pedersens moralske Beskrivelse over Kiøbenhavn, tilligemed et Synge-Stykke til hans Kone.

En Elske-Digt af Kong Harald. Samt et lidet Anhang forestillende Rosenborg-Hauge oplukt.

Erfaringer i Rosenborg-Hauge den Dag de opsatte Forfrisknings-Telter, meddeelte af en agtsom Tilhører. [vise]

Et aabent Brev, fundet ved Indgangen til Kongens Have.

Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel [oversat af tysk Das Gesicht des Mirzah]

Bierg-Mandens Speyl i Skaane, proberet og beskreven af Simon Skoeflikker.

En Norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg. Virg. Eclog. IV.

Den forundelige og over al Verden berømte og navnkundige Drømme-Sahl i Nørre Skotland, beskreven af Søren Mahler-Svend.

Jeppe Vægters Betragtninger over Staten og det almindelige Beste, samlede paa hans Natte-Vagt i Aaret 1771.

Ole Smedesvends Begrædelse over Rissengrød. Af Ham selv.

Samtale imellem Kaffekanden og Thepotten samt Kammerpotten. Skrevet i Fryse-Maaneden.

En splinter nye Samtale imellem Vindues-Ruden og Blyet, til deres Nytte og Fornøyelse som kan læse og tænke.

Tolv Breve, fra en Bonde til sin Herremand.

Konstmaleren. Oversat af det Lettiske Sprog efter en i Mietau funden Haandskrift.

En Samtale holden i Niels Klims Rige, imellem Keiser Klim selv, nogle af Ministerne, en Borger, en Bonde og Klims Hofnar.

Lucifers Begrædelse over Helvedes Forstyrrelse og de onde Aanders Udryddelse.

Fandens Tale til Smauserne.

Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne. Skrevet af Anne Blyetækkers.

Fandens Liv og Levnet første gang til Trykken befordret ved Doctor Faust.

En oprigtig Fortegnelse paa alle de Hexer og Troldfolk som have været til siden Doctor Faust.

Fandens Svar paa Emdrups Himmel-Skrift. Optagen af Lars Jenssøn Huus-Mand, og af hannem til Trykken befordret.

Et uventet Ekko fra Christiansborg-Slot til Trøst og Skræk for de Kiøbenhavnske Indvaanere.

En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

Et merkværdigt Syn over Kiøbenhavn, i Følge med den Allegoriske Drøm.

En Allegorisk Drøm om betydelige Ubetydeligheder.

Et Syn i en Drøm om store forestaaende Tildragelser af Himmelens Tegn.

Æreminde over Salig Hr. Etatsraad Nissen.

Pro Memoria til den vanartige Æbeltoft, eller Forfatteren af det forhexede Drengebarn, sammensat af Tiener-Lauget.

Sandheds-Elskeres Besvarelse mod Sandrue i Anledning af den forvandlede Giedebuk.

Merkværdig, sandfærdig og tilforladelig Beretning om den bugede Ræv, som var bleven Proviant-Forvalter i Niels Klims Rige.

Den saa kaldede nye Autor-Igle. En vigtig Opdagelse for alle skiønsomme Insekt Elskere.

Den Gierriges Urte-Potte. Sammenskrevet af Claus Klompe, og til trykken befordret af Christopher Langkaal.

Den skadelige Borger. Et Original Stykke dediceret til Kritike-Direktøren af Anders Sand.

Velmeent Erindring til Hr. Πολυπράγμων. Af IDIOMELES. [Hr. Polypragmon]

Lovtale over Sko-Børsten holden som en Indvielses-Tale ved Skobørste Templens Oprettelse i Gammel-Grønland.

Børsternes Endeligt 1771. Beskreven af Jens Gaardskarl.

Skoebørstens Svanesang.

Samtale imellem tvende Piger om Skoebørstens Fald, holden fra Nye-Gaden til Amager-Torv. Til Trykken befordret af Morten Langsom.

Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Svar paa den nyelig udkomne PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Tanker om Cassererens Forhold ved den franske Comoedie i Landecasuppen. Opsat af Studenten og til Trykken befordret af Bakkelse-Konen.

Celadon og Cloris. En Fortælling.

Overkiolernes forunderlige Hendelser En Roman.