• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-klassicismen1700-60-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-klassicismen1700-60-root

Søgeresultater

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Værker i tolv bind 9: Niels Klim

Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Vær velsignet, naade-throne,

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Vær lystig i HErren, hans due og dukke

Vær i korset troe og stille

Vægter! vil det mørke rige

Vort kors giør sure miner

Vor trængsel, hvor besværlig

Vor troe kand giennem alle baand

Vor troe er den forvisning paa,

Vor stoere Falsters Liv

Vor siel er dertil født og baaren,

Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Vor GUd er tro i liv og død

Vilt du have paaske-glæde?

Vil du til HErrens alter gaae

Vil du have roe min siel?

Verden som et Doll-Huus

Verden er et Flyve-Sand

Vel den! der veed, i JEsu navn

Vel an, endskiønt jeg skal

Var Jesus end paa Korset bragt

Vaare Dage løbe fage

Uskyldig Tidsfordriv jeg har

Ulysses Von Ithacia (DK)

ULYSSES VON ITHACIA

Uforsagt hvordan min Lykke

UDEN HOVED OG HALE

U-op-øselige kilde,

Trofasthed er den Dyd, jeg søger

Troens rare Klenodie. Et lidet Tillæg

Troens rare Klenodie. Det allersidste Tillæg

Troens Rare Klenodie, 7. Del. Troens Ende

Troens Rare Klenodie, 6. Del. Troens Herlighed

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt

Troens Rare Klenodie, 3. Del. Troens Midler

Troens Rare Klenodie, 2. Del. Troens Grund

Troens Rare Klenodie, 1. Del. Troens Fryde-Fest

Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden.

Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag

Til vores nu værende Konge da han var Kronprintz

Til Stiftamtmand Stochfledt

Til Obr: Leut: Leth

Til Major Cremon,

Tiden løber som en Floed

Tanker over 1 Cor: 2 v. 2: Jeg agter mig ikke at viide noget etc.

Tanker for an i en Psalme-Bog

Taalmodighed behøves

Sørger du endnu min siel?

Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død

Søde JEsu! hvilken fliid

Syng hierte! syng en aften-sang

Synes det i kors og pine

Syndre! hvad er klokken slagen?

Stubs Vers over Jens Mahler

Store prophete med himmelske lære,

Store GUd, som dig til ære

Stille er min siel til GUd

Stadfæst dit Forsyns Verk

Staa fast, min siel! staa fast

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Som en nøysom jeg foragter

Slaaer sammen alle hænder,

Skal kierlighed sin prøve staae

Skal Dahlens Lillie af Foragt

SGANARELS REYSE

Seer jeg Naadens Frelser Mand

Seer det end for dig dunkelt ud

See, Skiønhed er en Skat

See! livets væld er fuld,

See dagen bryder frem med magt

Satirer, 1720-42

Saa sortnes vort Levnets den bliideste Dag

Saa skal da mammon vige,

Saa kom, forønskte dødens stund