• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Til Psycharion

Hymne til Smør

Ved Bergers Død, 1791

Til Bogen, 1791

Den Eneste Gud

J. G. Beckers Stambog, Juli 1791

Velkomst-Sang il Kronprindsesse Louisa Augusta, 1791

Melonen, 1791

Begeistringen

Morgenhilsen, d. 15. Jan. 1792

Christi Død, 1792

Den rette Biskop, 1792

Episcopal Kredsfang, d. 13 Mai 1792

Til Laville, 1792

Nyd Minutet -

Visse pa Hr. Schultz's og Mad. Hostrups Bryllupsdag d. 30. Novbr. 1792

Til Fanny

Til Min Søster

Den brave Digter, Decbr, 1792

Frihedens Kamp-Sang

Friheds-Solens Opgang

Sang i Anledningen af Kronprindsesse Marias Lykkelige Nedkomst

Dannemarks Lovsang, Febr. 1793

Af Anthologien

Serenade

Slutnings-Sang

Revolutionen, d. 15. Febr. 1793

Fragment af Labyrinten i Vers, 1794

Offeret

Skabningens Halleluja

Palmines Bortgang

Minonas Fraværelse

Taus Tilbedelse

Til Seline

Fandens Abestreger

Skærslipper-Viise

Til Mit Fædreneland

Til Palmine [Skaberens blindende Glands ...]

Digtekunstens Undfangelse

Til Palmine [Palmine! vi vil elske, være glade]

Til Schleppegrell

Nyt Krigsforslag

Affskeeds-Sang

Digterfortvivlelse

Til Frue Frederikke Brun

Til Bonaparte, 1798

Frøken Lunas Indfald, 1798

Citheresand, 1798

Min Sang om min Veninde

Til Døden, En Tanke af Seneca

Oltids og Nutids Skikke, 1799

Venskab og Kiærlighed

Nytaarlønske til Qverulus

Til Kronprindsen, d. 28. Jan. 1800

Til Freden, d. 29. Jan. 1800

Hymne til Fornuften

Citherspilleren

Erindring

Siælens Høisang

Andgatshymne

Hellebeks Harpe

Til Døden

Til Søvnen

Da hun var syg

Krigs-Sang, 1801

Orlogs Sang for Danmarks Søekrigere, 1801

Søkrigsvise, 1801

Særsynet, 1802

De foreenede Danskes Sang i Paris, Jan 1803

Afskeden

Til Fyrsterne. Ved Enden af det attende Aarhundrede

Sandsigelse

Til Frederik, Kronprinds af Dannemark, 1806

Til Maria, Kronprindsesse af Dannemark, 1806

Jomfru Elses Vise

Til Lilia [Hvad jeg har dybere tænkt, ...]

Den doppelte Himmelfartsdag, d. 1. Okt. 1806

Til Lilia [Naturen vilde Lyst, ...]

Til lille Signe

Forsvar for Orthodorien [Til lille Signe]

Hytten

Samklang

Den doppelte Brystnaal

Barnehimmelen

Agnete fra Holmegaard

Afskeds-Rosen

Den trufne Centaur til sin Lærling, 1806

Frederiksberg Slot, 1807

Baldurs Igienkomst

Sang for Kongen og Fædrelandet

Poesiens Oe

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen

Hector Klangfor til Paris Riimbeen

Min Gienganger og jeg selv. En poetisk Samtale

Ridder Ro og Ridder Rap

Paa de anonyme Angreb, April 1807

Brestrup og Resch, Mai 1807

Xenier, 1807

Over Steffens

Eivinds Drøm