• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

1. Grabsschrift auf den Kammerherr v. Schmeider

2. Grabsschrift auf den Generallieutenant v. Köppern

3. Grabsschrift auf den Kanzler Krück

Vier Lebensstufen

Rückblick

Den yderste Dag

An den Grafen zu Kämnitz bey dessen Rückkehr nach Wien

Denkmal der Gräfin Charlotte von Schimmelmann

Heideröschen

Komm an mein Hertz, erbarmungswürdger Mann

Was deutet mir des Freundes nasser Blick

Die Blumen

Saa ærer Digteren! en himmelsk Magt

I Rosenblade falder Solen af

Til Fuldendelse Naturen ilte

Skaal for Torwaldsen i Sleawig paa hans Reise til Kbhvn.

Wie eine Jaspiskuppel glänzt

Im Osten glimmt die zarte Frühe

Die Angst, die mich umfängt

Wie Einigst du die Liebe mit der Pflicht

Schau's, ihr Männer u. Weiberlein

Zur Erwiederung auf nur die prosaische Frucht

Om Novbr. 23

Der Königin von Dännemark, bei ihrem Aufenthalte auf Louisenlund im Sommer 1824

Dreimal verwünschter Huf, der tief im Stahle

Wolt' ich läg drei Ellen tief

Meine Grabschrift

Anno 7603

Kierlighed uden Strømper

Gaffelen

Herremanden

Hundemordet

Den forvovne Siællands-Faer

Det stiaalne Taft

Sadelen

Den gamle skade

Posthuuset

Den fri Vognleie

Fyrsten og Forbryderen

Den Druknede

Toujours perdrix

Supplicanterne

Stella

Den fromme Bekiender

Smeden og Bageren

Den sande Drøm

Prutningen

Sanct Sebastian

Den bekymrede Moder

Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød

Tycho Brahes Dag

Det ædelmodige Tilbud

Observationen

Den jydske Kavalleer

Felix, quem faciunt aliena pericula cautum!

Fader og Søn, een Mand

Det kolde Blod

De to Agerhøns

Gasconaderne

Relata refero

David og Jonathan

Veddemaalet

Mosters Pølser

Contrasterne

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci

Nulla regula sine exceptione

Søvnen

Nøisomhed

Lyksalighed (1)

Brodne Potter i alle Lande

Prologue (1)

Prologue (2)

Chor og Prologue

Til Hr. Jens Baggesen

Tres humble Serviteurs

Ringe og velmeent Ønske

Lovtale over den ugifte Stand

Paa en Skive

Alle Tings Cirkelgang

Fragmenter

Om en Jødepige

Vaaren

Den, som aldrig turde drikke,

For Kiærlighed er Viin

Naar jeg formaaer, jeg gierne vil

Alt det, som i Ungdommen glæde os kan,

Mærk derpaa!

Efter mine ringe Evner

N. N. er mit Navn,

Afholdenhed! du Vises Dyd,

Afholdenhed er en deilig Dyd,

Kiære Børen, ta'er jer vare,

I en Stambog

Ligeledes (1)

Jeg troer, jeg i en Bog har læst,

Til Hr. K. og hans Kone paa deres Ellevte Bryllupsdag

Ønsket

Impromptu over Tandpine

Til Luft-skipperne

Anbefaling paa en Ansøgning om Ansættelse ved Veivæsenet