• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Dialog (drama) Fjern begrænsning Indeholder mest: Dialog (drama)

Søgeresultater

Ved Holger Drachmanns Død

Det store Forlis

Det store Forlis

Moderen

Moderen (skuespil)

Slægten

Slægten

Oprigtighed, min Fryd

Jeg laver tynd Caffe

Græm Dig aldrig

Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt

Til vores nu værende Konge da han var Kronprintz

Kantate til Festen paa Odense Gymnasium i Anledning af Frederik d. Femtes Fødselsdag 31. Marts 1757

Saa sortnes vort Levnets den bliideste Dag

Uforsagt hvordan min Lykke

Vaare Dage løbe fage

Jeg seer dit Konstverk store Gud

Vel an, endskiønt jeg skal

Op af Synden

Jesu Kors lad eene blive

Jesu Samtale med Siælen

Seer jeg Naadens Frelser Mand

Jeg er fornøyet med min Gud

Seer det end for dig dunkelt ud

DEN VILDE JÆGER

ROMERSKE SCENER

Anno 7603

Anno 7603

Kierlighed uden Strømper

Prologue (1)

Prologue (2)

Chor og Prologue

Lykken bedre end Forstanden. Et Lystspil i 5 Optog

Lykken bedre end Forstanden

DA BABY SKULDE PAA HOTEL

Thummelumsen

Dansemus

Skærmudsler

Et Opgør

Tre Satyrspil

Ranke Viljer

Mandfolk

Et lille Mellemværende

Døren