• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr.

Søgeresultater

Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.

Tyendeliv.

Tro og Gjerning.

Under fremmed Navn.

Pløjetid.

Fra Aarets Tider 1 - 5.

Koldt Foraar.

Somrens Farvel.

Ved Juletid. [Den hvide Snee har lagt sig]

Efter Snestorm.

Skovens Saga.

Til Kong Christian IX.

For Danmark.

Til Kongen.

For Universitetet.

Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.

Forlæggernes Skaal. Ved Nordisk Boghandler-Møde.

Billedtexter 1 - 3 (II)

Ubudne Gjæster.

Tiggeri.

Dørvogteren.

Rejsebrev

Papirer.

Bjergluft.

Dobbelt Strøm.

Et Enebo.

Post-Pigen.

Overvintring.

Gubben i Skoven.

Ved Det kgl. Blinde-Instituts Jubelfest.

Psalmer til Luther-Festen.

Den hellige Skrift.

Johannes i Fængslet.

Kejserens Ven.

Kantate ved Universitets-Festen til Holbergs Minde.

Fædrelandssang.

Paa Kong Christian IX'S 70 Aars Fødselsdag.

Danmark.(Ud for Verdens Herregaarde)

Til Sønderjyderne.

Til de Unge!

Skyttesang. [Klippers Vælde, Mur al Fjelde]

Prolog til en Forsvarsfest.

Foraar.

Jordbund og Væxt.

Vaad Oktober.

Lys Oktober.

Prolog ved en Fest til Fordeel for Arbejdsløse.

Vilde Heste.

Skyer.

Hede-Gran og Jule-Gran.

Ved Juletid. [Paa gamle Malerier]

Paaske.

Tonernes Verden.

Til J. P. E. Hartmann paa hans 80 Aars Fødselsdag, 14. Maj 1885.

Til Niels W. Gade.

Ved Afsløringen af P. Heise's Buste.

Ved den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Aabningsfest.

Ved den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillings Belønningshøjtidelighed

Ventetid.

Frejas Hal.

Vinterbillede.

En Hvalfangst.

Carsten Hauch.

Johan Herman Wessel.

B. S. Ingemann.

Til C. Hostrup paa hans 70 Aars Fødselsdag 20. Maj 1888.

Frederiksborgs Slotsklokker sjunge.

Den ene og samme.

Maria ved Vuggen.

Ved Nytaar.

Ved Diakonissestiftelsens 25 Aars Jubilæum.

1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.

Vilhelm Rode.

Theobald Otto.

Carl Høgh-Guldberg.

Ved 40 Aars Student-Jubilæum.

I Norrköping.

Gamle Minder.

Ved Studenterforeningens Bal

Prolog til nordisk Musikfest

Røde Kors.

Brahetrolleborg Folkehøjskole.

Hjemløse Børn.

Sang for Danske i Amerika.

Ved Indvielsen af

Johan Nicolai Madvig.

Ditlev Gothard Monrad.

Carl Christian Hall.

Ved Kunstakademiets Stiftelsesfest.

Ancker's Legat.

Ringedals-Fossen.

Ved Kong Christian den Niende's Regjerings-Jubilæum.

Med et Basrelief

Prolog til Festballet

Ved Aabningen af det sjette nordiske Skolemøde

September-Kveld.

Et Barns Aftenbøn.

En Faders Fortælling.

Abigael Forchhammer.

Augusta Marie Hall