• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Richardt, Chr. Fjern begrænsning Forfatter: Richardt, Chr.

Søgeresultater

Frembrud.

Ved Kysthospitalets Indvielse.

Ved Emmaus-Kirkens Indvielse.

Stævns.

Frederik Hammerich

H. N. Clausen

Frederik Paludan-Müller

Ved Aften.

Vinter og Vaar.

Drot og Folk.

Nattergalen.

Billedtexter 1 - 5.

Nisse-Frieri

Hund og Krage.

Tamt og vildt.

Naar jeg bli'r stor.

Pigen med Katten.

Møllen og Kirken.

I Høst.

Korn i Hus.

Ved Allehelgenstid.

Vierwaldstädter-Søen.

Kamar.

Til H. C. Andersen. [Et Leve for Helten af anden April]

Ved Indvielsen af N. Zahles Skoler.

Ved Præsten P. A. Fengers Embeds-Jubilæum.

Til Santal-Missionæren H. P. Børresen.

Mumie-Kornet.

Spørgsmaal.

Den trange Vej.

Gjertrud Rask.

Glem og husk!

Effata!

Træet og Grenene.

Bethanien.

Asenindens Føl.

Røveren paa Korset.

Vasen.

Spirerne.

Præstevalget.

Vinterens Begravelse.

Et Møde i Rom.

For Kjøbenhavns Universitet.

For Studenterne.

Ved Promotionsfesten.

Sverig-Norges Universiteter.

Ved Studenter-Sangforeningens Fest.

Ved Indvielsen af Fredericias nye Skolebygning.

Danmark. Foraaret 1879.

Paragraf 5.

Carl Ploug.

C. Hostrup.

Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse.

Til H. L. Martensen.

Rudolf Frimodt

Gotfred Benjamin Rode

Peter Arnold Heise

Maanebroen.

Hvad hjalp det mig

Christus-Troen.

Bøn og Arbejd!

Kjærlighed.

Matthæus.

Paulus i Cæsarea.

Ydre Mission.

Indre Mission.

Spejling.

Foraar begynder.

Børn.

Af en Opera.

Laugenes Fanetog

Sang. [Jeg fanged engang en ædel Falk]

I Kongens Kjøkken.

Fyens Hegn.

Uglen og Smaafuglene.

Mit Piletræ.

Herodes' Død.

I Bergen.

Mand overbord.

Luther i Worms.

De tvende Taarne.

Hans Kryger.

Steen Steensen Blicher.

N. F. S. Grundtvig.

Foraar. Variationer over et gammelt Thema.

Bebudelse

Vaagnende Vaar.

Visne Blade.

Vindenes Værk.

Gaaet ud.

Forvandling.

Vaarens Fylde.

Hvad Tiden fordrer.

Hvem er Han?

Derfor!

Salvingen i Bethania.

Martin Hammerich

H. L. Martensen

Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.