• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Al Verden under Død og Dom

Kun faa var Paradisets Dage

Syng høit, min Sjæl, om Jesu Død

Navnet over alle Navne

Ruller, Engle, Stenen bort

Reis Dig, alle Drotters Drot

Halleluja for Lysets Drot

Vor Frelser opstod fra de Døde

For Alle slagtet er Guds Lam

Nu fryde sig hver Christen Mand

Bort, Verden, med din Glæde

O, Du Guds Lam

Christus, vor Gienløser blid

Jesus! dine dybe Vunder

Ind i Haven Jesus gik

I Dødens Baand vor Frelser laae

Nu kom det rette Paaske-Lam

Salighedens Morgen-Røde

Idag opstod den Herre Christ

Til Himmels foer den Ærens Drot

Hjelp Gud, at jeg nu kunde

Det hellige Kors, vor Herre, Han bar

En Ædel-Steen er rosenrød

Den bittre Død Dig trængde

Hører til, I høie Himle

Solen vel i sorte Klæder

Gak under Jesu Kors at staae

O hjertenskiære Jesus Christ

Hvem seer jeg hist som Lammet gaae

Naglet til et Kors paa Jorden

Ømme Taarer, Hjerte-Toner

O Held os, at vi kiende Dig

Jesus, i din Død er Livet

I Verden mon være de Sygdomme to

Hvor er nu de gamle Stier

Over Krybben Korset svæver

Guds Engel sidder paa Gravens Bredd

Christus fuldstrag

Christ stod op af Døde

I Døden Jesus blunded'

Op, Sjæl, bryd Søvnen af

Som den gyldne Soel frembryder

O, kiæreste Siæl, op at vaage

Hvor er dog Paaske sød og blid

Hører, I, som græde

Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden

O Helt, som undertvang al Død

Jesus lever, Graven brast

Al Verdens Synd er sonet ud

Lilje guul, hvad vil du her

Lyse Morgen er oprunden

Hørt det har jeg, Han opstod

Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt

Tag det sorte Kors fra Graven

Dødning-Gud er ei vor Drot

Guddommelige Tvillinger

Du, som i Paaske-Dagningen

I Graven laae den Herre Christ

Daniel i Løver-Kulen

Anden Gang opstod i Aanden

Vaar i Guds Rige, velkommen paany

Vuggens Engel kom til Jord

Engel, hvor jeg har dig kiær

Korsets hvide Seiers-Fane

Aften rød giør Morgen sød

Seierrig opstanden

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Til Himmels foer, som Gud og Mand

Min Sjæl og Aand! opsving du dig

Lov og Tak og evig Ære

Drag, Jesus, mig

Bort, Verden, af mit Sind og Øie

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer

Det er fuldbragt, til Himmels foer

Jesus Christ! vi offre Dig

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Gud-Fader udsendte sit Naadens-Ord

Libanons de høie Cedre

Fat Mod, du Jord, vær frisk og glad

Hvilende paa mig er Guds Aand

Himlene, Talsmand! fortælle din Ære

Sidder rolig i Jerusalem

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Herre! vi elske dit Straale-Palads

Fordum sønneløs og gold

Til vor Forsamlings Paulun

Kvinden saae, din Frugt var skiøn

Engle i Skare

I dine Helgenes straalende Kiæde

Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge

Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet

Christus kom tilbage

Samtlig her vi helligholde

Dag med Ære, Dag med Ynde

Kom, skab os om, Gud-Helligaand

Tider skifte, atter kom

Kom, o Hellig-Aand, kom brat

Kiærligheds og Sandheds Aand