• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Menneskens Søn og Troens Aand

Hvad nytter den Raaben

Guds Ord blev aldrig bundet

Gud taler, saa det skeer

Fryd dig, du Christi Brud

Kong Christus den Første regierer endnu

Hvad forklarer Rigets Gaade

Fader, Søn og Hellig-Aand

Gud Hellig-Aand! i Tro os lær

I vor Herres Jesu Navn

Børne-Lærdoms Parter fem

Vor Fader god i Himmerig

Fader-Vor i Himmerig

Venner! lad os ihukomme

Fader-Vor er Herrens Bøn

Til klart Guds Ansigt vi skal see

Vil du Kirkens Spir forgylde

Kiender du Bordet

Dækker Gud nu Bord i Ørken

Smuler under Herrens Bord

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

Jesus Christ! Du gav mig Livet

Herre! hvor skal vi gaae hen

Jeg veed et evigt Himmerig

Der stander et Træ i vor Guds Paradis

Hyrder, som paa Marken her

Klynke og klage

Christi Kirkes Alderdom

Kan gamle Folk gienfødes

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

O søde Gud! din Kiærlighed

O Helt allerbedst

Med os det har slet ingen Nød

Trods den beseiglede Steen

Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst

Min Mund og mit Hjerte

Som Høielofts-Sale

Med høi og festlig Jubel-Klang

Af Høiheden oprundet er

Stol-Kongen over Himlens Hær

Vaagner op, I Folk, som sove

Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde

Himlene, Herre, fortælle din Ære

I Herrens Huus det toner

Ved Kundskabs-Træet, uretviis

Høiere end Huus og Hald

Vaagn op, du Helgen-Kiæde

Søde Jesus! vi er her

Det lakker nu ad Aften brat

Ophold os Herre, ved dit Ord

Vi samles for dit Aasyn her

Som Hjorten, med Tørst befangen

Foragter ei de ringe Dage

Blomstre som en Rosen-Gaard

Søndag-Morgen fra de Døde

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Den første Dag paa Jord

Søndag er vor Herres Dag

Jeg veed et lille Himmerig

Herrens Dag, paa Aandens Sprog

Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Soel gaar ned i Vester-Hav

Jesus, Moses og Elias

Ved Sæden, som den falder

I eder selv paaminde

Herre Gud! hvor agtes ringe

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

En Sæde-Mand gik ud at saae

Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden

Hedenskabets Galilæer

Bethlehem Ephrata

Forudsigelsen

Held den Mand, som frygter Gud

Mens i Krybben spæd Du laae

Bethlehem i Juda-Egne

Fra Solens Vugge til Solens Grav

Sønnen af Guds Fader-Hjerte

Stjernernes Skaber og Himmelens Drot

Hedenskabets Frelser-Mand

Sanddru og Fredegod

Engle-Herolder, hør du dem

Fra Himlen høit kom jeg nu her

Lovet være Du, Jesus Christ

Fra Himlen kom en Engel klar

Et Barn er født i Bethlehem

Glæden, hun er født i Dag

Et lidet Barn saa lystelig

Lad det klinge sødt i Sky

En sød og liflig Klang

Ære og Priis og Dyd

O Jesu Christ, som Manddom reen

Alle Christne sig fryde nu

Marie hun var en Jomfru skiær

Alt hvad Fornuften overgaaer

Nu kom her Bud fra Engle-Chor

Fryd dig ved Guds Behag

Søde Jesus, Davids Rod

Op, Hjerte, op med fyrig Tro

Alle Ting er underlige

I denne søde Jule-Tid