• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-klassicismen1700-60-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-klassicismen1700-60-root

Søgeresultater

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

Adam gik i frydens lund,

Al herlighedens HErre!

Al priis og lof og ære bør

Aldrig kand jeg sige

Alle Christne-siele skynder

Allerstørste præst, som dig

Allevegne hvor jeg vanker

Armod volder mig at skrige

At livet blev til sinds

Bort I kiødelige tanker

Bort verden af mit sind og øye

Bort! verdens jule-glæde

Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

Bryd giennem, mit anfegtet sind,

Da nu det gamle aar forsvinder,

De ord, som du mig lader høre

Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner

Den høye GUd, som til min suk sig bøyer,

Den luft hvori vi gaae,

Den onde leve-maade

Den sagte bevægelses liflige vind

Den siel, som Gud i sandhed kiender

Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

Den troe, som JEsum favner

Den vey du gikst i kors og trang

Den vey gaaer vist til himmerige

Den yndigste rose er funden

Den ypperligste vey

Den, som Gud har født og baaren,

Der mennisket var giort

Det er den daglig trøst, hvormed

Det er et lifligt ord

Det koster ey for megen striid

Det koster meer, end man for først betænker

Det koster megen kamp og striid

Dig min søde Skat at møde

Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

Dine vunders huler

Drag ind ad dine porte,

Drag, JEsu, mig

Du arme støv og jord, hvad bilder du dig ind

Du est allene værd, o Gud for alle guder

Du est allene, store Gud!

Du est, opstandne seyers helt,

Du folk, som christne kaldes vil

Du hiertens fryd for rene sinde

Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

Du, dievel! skal den glæde ey

Een draabe kun at smage

Eet er nødigt, dette ene

En christen har et kæmpe-mood

Er der nogen, som vil see

Er det saaledes, eller skeer

Er GUd for mig, saa træde

Er jeg da her allene vild og fremmet?

Et helligt liv, en salig død

Falder paa dig modgangs hede

Far dog fort! far dog fort!

Far her ud, urene aand!

Flye min aand, og bryd med styrke

Forsøger eder selv, om I i troen ere,

Frisk op beklemte sind

Frisk op til fryd, alt christen-blod,

Frisk op! endnu engang,

Fryd dig! du JEsu bruud,

Gak hen i Gethsemane,

Giv dig, min kiere siel, til roe

Gud skal alting mage,

GUddoms straale, himmel-lue,

Guds igienfødde, nye, levende siele!

GUds riges evangelium