• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

VED N. F. S. GRUNDTVIGS JORDEFÆRD

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.

N. F. S. Grundtvig.

FRU ASTA GRUNDTVIG

N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

NÆRINGS-SORGEN

Saxe Runemester

TIL BERNHARD INGEMANN

MIN MODER

GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

MELLEM GRAVE

POVEL DONS

FRISKOLESANGEN

HØISKOLESANGEN

MINDESANGE OM WILLEMOES

TIL MARIE MIN TROLOVEDE

TIL MIN EGEN META

Samlede Digte. Anden deel.

KORSTOG I NUTIDEN

MODERSMAALET

ALBERT THORVALDSEN

DEN 3DIE JUNI 1855

Grav-Skrivt over en Møe, som døde i sit 50 Aar

FUGLE-VISE

AABENT BREV TIL MINE BØRN

JULE-TRÆET

VED TUSINDAARS-FESTEN 1826

TIL MINE KIÆRE BØRN

MELLEM-LEDDENE

TIL CHRISTNE VENNER

OPREJSNINGEN

NYTAARSNAT

HERRENS RØST

NYAARS-MORGEN

Vers paa opgivne Riim I. - V.

Ordsprog

KVÆDLINGER

SAGA, Nytaarsgave for 1812

HENRICH STEFFENS

Før din hellig Lyst blev syndig

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

N. N. er mit Navn,

HEIMDALL

Een Drikke-Skaal

HAVFRU-SANGEN

ROSKILDE-RIIM

TIL NORGE

CHRISTOFFER COLUMBUS

TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND

PROFESSOR SVENN HERSLEB