• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

Chanson à boire

Hvi render I Verdens Olympiske Gecke

Impromtu (Vel født er vel en Trøst)

Jeg er et Hoved uden Krop

Jeg staar paa mine Fødder

Kiærligheds Alphabet

Kongen opnaae Snee-hviid Alder

Livet som en Seylads

Menneskets Levnets Lob

Stubs Vers over Jens Mahler

Tanker for an i en Psalme-Bog

Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag

5.

B.

Billedfortegnelse

Brev til Oberstløjtnant Niels Juel

Brev til Oberstløjtnant Niels Juel

Brev til Stiftamtmand G. F. Holstein

D.

Følgeskrivelse til Digtet til Løvenørn

Haandskrifter

I. Breve m. m. fra Ambrosius Stub

Indledning

Kgl. Bibliotek

Kilder til Udgaven

Landsarkivet, Viborg

Oversigt

Privateje

Ribe Katedralskoles Bibliotek

Skiftet efter Mette Cathrine Schousboe

Skiftet efter Studiosus Ambrosius Stub

Tryk og Udgaver

Udkast til Lejekontrakt