• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Ach hører Himlens Ord

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Adam var min første Fader

Af tre blev dend ene

Bedrøvet Verdens Glæde

Bestandighed er rar

Da mangel har forvoldt

De Prophetiers lange Regning

Den kiedsom Vinter gik sin gang

Det rette Venskabs Kiendetegn

Drikke-Skaal

Du deylig Rosen-Knop

Een Drikke-Skaal

Een Røver og til Paradis?

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

En Doktorindes Critik over disse Ord:

En Drikke-Skaal

Er mit Hiem end ey saa nær

Er nogen, jeg er glæde riig

Et varigt Vel er dog engang at finde

Ey saa hvi tripper du saa fast

Eya! hvor Synden trykker

Forhadte Navn af Toldforpagter

Før din hellig Lyst blev syndig

Gid den faae Skam

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

Grav-Skrivt over Socrates

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte

Hver tiime er forgyldt

Høye Gud! Vort Fald, des verre

I hvad min Talsmand leed

Impromtu (Efter Ærter)

Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)

Impromtu til en Kræmmersvend

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Jeg har kun Dyden kiær

Jeg lever vel tilfreds

Kan Tørstens Brand fortørre den

Lad Krig fornøye Potentater