• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Helgesen, Poul Fjern begrænsning Forfatter: Helgesen, Poul

Søgeresultater

Om den hellige Messe imod Messedræbere (1531)

Om det hemmelige Stykke i Messen, som kaldes Canon (1531)

Brev til Borgmester og Raad i Randers

Messens Canon paa Dansk

Biskoppernes og Prælanternes Forklaring paa den kristne Tros Bekendelse (tabt)

Biskoppernes og Prælanternes Svar til de lutherske Artikler (1533)

Compendiosa regum Daniæ historia

Chronicon Skibyense

Optegnelsesbog

En christhen førstis lære (1520)

Epistola ad Johannem Laurentii (1523)

Christiern den Andens Rimkrønike (1523)

Epistola ad Petrum Iuari (1524)

Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Undervisning om Luthers Handel (1526)

Svar til Hans Mickelsen. (1527)

Svar til Kong Gøstaff (1528)

Om kranke og fattige Mennesker (1528)

St. Athanasii Bog om Psalterens Kraft (1528)

Svar paa Malmøbogen (1530)

Om den Lutherske Handel. (1532)

En kristen Fyrstes Lære (1534)

En kristelig Forligelse (1534)