• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Vor Gud er død hinsides Hav

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Vor Herre kom til Jordans Flod

Vor Herres Røst

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vorherre, han var et lille Barn

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vuggens Engel kom til Jord

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Ægypten var plaget saa saare

Ære og Priis og Dyd

Ømme Taarer, Hjerte-Toner