• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Ewald, Johannes Fjern begrænsning Forfatter: Ewald, Johannes

Søgeresultater

Over Andreas Schyth (DK)

Nytaarsdigt til en Moder (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (I) (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (II) (DK)

Fragment (5) (DK)

Aftenen (I) (DK)

Død og Dom (DK)

Fragment (6) (DK)

Til Generalinde Elisabeth Mokke (DK)

Epigram (DK)

Fragment (7) (DK)

Til Thalias Caroline paa hendes Fødselsdag d 5te Febr: 1772 (DK)

Aftenen Et Fragment (II)

Poenitenten et Fragment (DK)

Vinteren, et Fragment (DK)

Cantata for Raadhuus-Strædets Concert (DK)

Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen (DK)

Morgen-Sang (DK)

Over M. B** (DK)

Over M. Th** (DK)

Paaskrift paa en Kaffekande (DK)

Til B*** og E*** (DK)

Til F* og L* (DK)

Tanker ved Salig Hr. Ulrich Friderich Suhms Grav (DK)

Rimbrev til L. Bensen (DK)

Fra et brev til moderen, Marie Huulegaard, dateret: D. 6te Novbr 1778 (DK)

Samtlige Skrifter I, Tilegnelse (DK)

Samtlige Skrifter I, Fortale (DK)

SVAR PAA DET SPØRSMAAL: HVORFOR VAR EN GUDDOMMELIG ... (1762)

PYROLOGIA SACRA SIVE DISSERTATIO CRITICO-SACRA DE IGNE (1763)

LYKKENS TEMPEL EN DRØM (1764)

DE PARADISO (1764)

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ... (1765)

MELETEMATA QVÆDAM DE PRAVIS SCRIPTORIBUS (1765)

KLAGE-SANGE OPFØRTE PAA DET KGL. UNIVERSITET DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ...(1766)

SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (1766)

KANTATE I ROESKILDE DOMKIRKE DEN 19DE MARTIUS 1766 DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ... (1766)

CANTATE SOM TIL KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG DRONNING CAROLINE MATHILDES SALVINGS-FEST ...

KANTATA TIL DEN I ANLEDNING AF KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG ... SALVINGS ACT, ...(1767)

TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (1768)

PASSIONS-CANTATA SOM I FASTEN OPFØRES AF DET MUSICALISKE SELSKAB ... (1768)

I ANLEDNING AF HR. PALLUDAN OG JFR. LØNBORG'S MARIAGE (1768)

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (1768)

SØRGE-CANTATA VED CHRISTI GRAV SOM I FASTEN ... (1769)

ADAM OG EWA ELLER DEN ULYKKELIGE PRØVE ET DRAMATISK STYKKE ... (1769)

TANKER DA ARVEPRINDS FREDERIK GIENNEMGIK SMAA-KOPPERNES INDPODNING (1769)

TIL DRONNING JULIANE MARIE PAA HENDES FØDSELS-FEST DEN 4DE SEPT. 1769 (1769)

ROLF KRAGE. ET SØRGESPIL, I FEM HANDLINGER (1770)

ODE TIL PRINTZ FRIDERICH, DA HAN FORNYEDE SIN DAABES PAGT (1770)

TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)