• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph

Søgeresultater

Troens Rare Klenodie, 7. Del. Troens Ende

Du arme støv og jord, hvad bilder du dig ind

Allevegne hvor jeg vanker

Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

Nu, Gud skee lof, at stunden

Saa kom, forønskte dødens stund

Op! op! I folk paa jordens kreds

I Jomfruer, I kloge

Een draabe kun at smage

Er det saaledes, eller skeer

I sikre folk paa jorden!

See dagen bryder frem med magt

Syng hierte! syng en aften-sang

Troens rare Klenodie. Et lidet Tillæg

Paa JEsu død og blodig saar

Omenniske, som troer og veed

Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner

O Gud, som tiden vender

Syndre! hvad er klokken slagen?

Op! op! at møde

Den siel, som Gud i sandhed kiender

Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad

I sinde, som finde ey hvile paa jorden

O havde jeg dog tusind tunger

Op! op! min aand, fra hele verdens rige

Al priis og lof og ære bør

Mit hierte skal brænde som offer i ilden

Hører dog, I christne-lande!

I Christo har jeg livet

Min død er mig til gode

Nu! jeg har vunden

Troens rare Klenodie. Det allersidste Tillæg

Raaber, ach! raabe enhver, som kand raabe!

Op, hierte, op med fryde-skriig

Ach! hvorledes skal jeg skue

I JEsu saar er al min salighed

Halleluja tusind gang

Hvor skal jeg vel lindring finde

Den, som der vinder, skal æde de søde

Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

Amen! JEsus hand skal raade